Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 
Opiniuj.co.uk  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika portalu opiniuj.co.uk aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.opiniuj.co.uk/polityka-prywatnosci
 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
 
Opiniuj.co.uk  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników portalu.
 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać portalu Opiniuj.co.uk
 
Dane Osobowe
 
W czasie korzystania z portalu Opiniuj.co.uk  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. 
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
 
W przypadku dodawania nowego usługodawcy  do portalu Opiniuj.co.uk, zostaniesz poproszony o dodanie danych usługodawcy , którego opinię chcesz wystawić.
Możesz podać wyłącznie dane usługodawcy , które dany usługodawca udostępnia do wiadomości publicznej.
 
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
 
Niezapowiedziane Wiadomości
 
Opiniuj.co.uk  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Opiniuj.co.uk  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) 
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Opiniuj.co.uk
 
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 

W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza kontaktowego w dziale kontakt.
 
Wyłączenie Odpowiedzialności
 
Opiniuj.co.uk  nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy, wpisy i opinie użytkowników portalu.
wróć